AlkımUyar_keşif_atölyesi

Kendini tanımak, farkındalık bilinci, değerler eğitimi… Bu bir kişisel gelişim atölye grup çalışmasıdır!

Kişisel, kurumsal, toplumsal krizler, belirsizlikler ya da aksine çok tanımlanmış hayatların getirdiği sıkışmışlık... Değer yitimi, hedefsizlik, makina yıpranması... Kişisel blokajlar, kendi gücünü kullanamama hatta fark edememe, kurban ya da aşırı sorumlu hissetme... Çağımız insanını sıkıştıran yaratıcılıktan uzak dolayısıyla insan doğasından uzak bir yaşama mahkum eden süreçlerin farkına varmak, çözüm yollarını araştıran tekniklerin kullanılması ile çıkışlar yaratmak, kişinin elindedir.  Eğitim ya da tüm günlük workshop, farkındalığın kapılarını çalmak olarak tanımlanabilir.

Gergin, stresli, yorgun, bıkkın, hevessiz, kırgın, kızgın, bunalmış, sıkışmış, sıkılmış, çaresiz, vazgeçmiş, vazgeçilmiş, harcanmış, harcamış, dolu dolu yaşayamamış, yanlış anlaşılmış, hiç anlaşılmamış, kontrolden çıkmış, aşırı duygusal, duygusuz, hissiz, kafası karışık, ne yapacağını bilemeyen, hayat yükü fazla, sağlıksız, cazibesiz, yalnız... Bunlardan en az birini zaman zaman hissediyorsanız ya da artık sadece daha derin ve farklı bir şeylere ihtiyaç duyuyorsanız, yolculuk zamanı gelmiş demektir.

Neye ihtiyacımız olduğunu anlamak için önce kim olduğumuza bakmamız gerekir. Kapasitemiz ve dengemizi doğru kullandığımızda yepyeni hayatlar yaratırız!

KEŞİF YOLCULUĞU; Kreatif Koçluk, EFT (duygusal özgürleşme teknikleri), NLP (zihinsel yeniden programlama), Sanat Terapisi uygulamaları, Enerjilerle çalışma, Rüya çözümlemeleri ve sprtiüel, felsefi yaklaşımlarla farklı ekollerden derlenmiş karma bir çalışma. Çok güzel geri dönüşlerle, dikkate değer sonuçlar aldığımız bir grup workshop’u.

 

Neler Söylediler?