Kuruclarımız

Dialog Anlatım İletişim

“Dialog’da Eğitim Almak Ayrıcalıktır”

26 yıllık bir kurum olarak öncelikli felsefemiz, katılımcılarımızı müşteri olarak değil, yaşları kaç olursa olsun, ilgi ve şefkatle yaklaşılacak öğrenciler, yaşam boyu değer verilecek dostlar olarak görmek olmuştur.

Dialog Anlatım İletişim’in kurucuları, yöneticileri ve eğitmenleri olarak, hem bireysel, hem kurumsal eğitimlerde etik, bilimsel, uygar ve tutarlı bir çizgide yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz.

Katılımcılarımızın vizyonlarını geliştirmek, dünyaya baktıkları pencerelerin sonuna kadar açılmasını sağlamak bizler için müfredatımızı eksiksiz aktarmak kadar önem taşır.

Dialog kapısından giren herkes, bakış açımızı, felsefemizi ve bilgi birikimimizi paylaştığımız elçilerimizdir.

Dialog Ailesinin Bir Parçası Olmak Ayrıcalıktır!